Tag: tafsirmimpi

Tafsir Mimpi 2D 3D 4D

1 Penyair – Tapir – Sempritan – Rembulan – Tanggalan – Kumbakarna 2D 00 (97-48-64-98) 2 Sarjana – Bekicot – Loncat Tinggi – Wortel – Sandal – Betara Brahma 2D 02 (16-53-09-35) 3 Kwan Im – Merak – Lompat Jauh,Loncat – Kangkung – Balon – Dewi Ratih 2D 04 (12-65-05-15) 4 Kepala Rampok – Singa […]